Kancelaria Rzecznika Patentowego

Grażyna Więckowska-Lazanowicz

05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 89

e-mail: rzecznik.gra@wp.pl             tel.  608 581 769

NIP: 532-104-34-64         REGON: 011791823

Usługi prawnicze (PKD: 69.10.Z)

Usługi dotyczące działalności w zakresie informacji i przetwarzania danych (PKD: 63.11.Z i 63.99.Z )

Prowadzenie szkoleń (PKD: 85.59.B i 85.60.Z).